Om

Näringsmedicin

Näringsmedicin är baserad på principen att näringsämnen, inklusive alla viktiga mikronäringsämnen, krävs för att de biokemiska processer som våra kroppar är beroende av ska fungera korrekt. När vi behandlar symtom eller sjukdomar så letar vi därför efter de bakomliggande orsakerna, som även om de ofta är delvis genetiska, vanligtvis är mycket förbundna med olika närings- och miljöfaktorer. Detta står i motsats till tendensen i det konventionella medicinska tillvägagångssättet att behandla symtom med hjälp av läkemedel eller kirurgi.

Vanliga sjukdomar och tillstånd som behandlas med näringsmedicin inkluderar diabetes, högt blodtryck, lågt kolesterol, fetma, benskörhet, anemi och kranskärlssjukdom. Även om mat inte tekniskt anses vara ett läkemedel inom det medicinska området, så använder vissa människor termen näringsmedicin eftersom näringsämnena i vissa livsmedel kan användas för att behandla specifika medicinska problem.